SANET | Sie» | enfree | Projekty | Verejné obstarávanie | Tlaèové správy | 3343660432 | 3373249187
English version  
408-889-8277
 
 

tension zone
2. chrbticová sie»
3. linka do SIX-u - 100Gb/s
4. linky do zahranièia
      -  281-985-5390 - 20Gb/s
      -  Benestra - 10Gb/s
      -  ACOnet a VIX - 20Gb/s
      -  4507096138 - 20Gb/s
      -  PIONIER - 10Gb/s

 
 
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Slovakia, tel/fax: +421-2-52498094,
E-mail: www-admin@sanet.sk